HYDROPLUS 150 035

Kategoria: Fundament

Zastosowanie:

  • izolacja cieplna ścian i pomieszczeń szczególnie narażonych na działanie wilgoci
  • izolacja cieplna piwnic, garaży, chłodni, przechowalni
  • izolacja cieplna ścian piwnic i ścian fundamentowych posadowionych poniżej poziomu gruntu
  • izolacja cieplna podłóg wykonanych na stropach i na gruncie w pomieszczeniach wilgotnych
  • izolacja cieplna dachów odwróconych i dachów zielonych
  • izolacja cieplna posadzek przemysłowych
Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 035 [W/m.K]
Wymiary 1000×500 mm
Grubość grubość od 10 do 300 mm ze stopniowaniem co 10 mm
Wytrzymałość na ściskanie CS(10) 150 kPa
Zapytaj o produkt